Paradox_IPR512
PARADOX IPR512

GPRS/IP Приемник за централна станция. Следене на до 1024 Paradox GPRS/IP модули: Високоскоростен надзор на до 1024 контролни панела Paradox чрез PCS250/300 GPRS или IP100 Интернет модул. Всеки комуникационен модул може да докладва всяка група с уникален за нея номер.