Kонферентни системи

Видеоконферентното оборудване в съвременния работен свят е част от корпоративни и обществени заседателни зали и почти неизменна част от всеки хотел, университет, бизнес център или офис. Системите предоставят един изключителен начин на комуникация, който дава възможност на участниците да осъществят контакт, независимо от географското положение и часова разлика.

  • - Увеличават бързината на вземане на решения като намаляват времето и други ресурси, необходими за осъществяване на комуникация;
  • - Елиминират неефективното време, свързано с пътувания;
  • - Намаляват разходите, свързани с командировки;
  • - Осигуряват възможност за провеждане на видео и аудио конферентни обучения и интервюта;
  • - Допринасят за подобряване на бизнес контактите и взаимоотношенията.
http://www.komplex2000.com/wp-content/uploads/2016/10/Bosch-Wireless-Conference-System-570x429.png
audio

Аудиоконферентни системи

  • - Телефонни централи
  • - DECT Клетъчни системи
  • - IP Телефонни централи
  • - Безжични DECT телефонни апарати
  • - Домофони и Домофонни системи

Свържете се с нас. Бърза реакция на нашите специалисти.