изтеглен файл (10)
PARADOX IP150

Интернет модул. Поддръжка на SSL протокол за изпращане на сигурни email съобщения чрез криптирана интернет комуникация. Два врградени I/O входа/изхода, които може да контролирате чрез интерейса, генерирайки email известия. Рапортуване през GPRS: съобщава системните събития на GPRS/IP приемника на Paradox IPR512 по IP мрежа. Контрол и наблюдение през IP мрежа (LAN/WAN/Internet). Получаване на съобщения за аларми чрез E-mail. Включване/изключване на отделни групи чрез уеб браузър. Наблюдаване онлайн статуса на всички зони и групи (отворена/затворена,включване/изключване,проблемииаларми) чрез уеб браузър.