//www.komplex2000.com/wp-content/uploads/2016/11/Пасарелките-в-Бургас.jpg

Пасарелките в Бургас

Комплекс 2000 участва в изграждане на система за видеонаблюдение на новоизградените пасарелки в гр.Бургас на кръстовищатата "Трапезица" и това до хотел "Мираж".
С успешно партньорство с Трейс Груп и Община Бургас проектът беше завършен в срок без компромис към качеството.

Реконструкцията на „Трапезица“ и изграждането на новото кръгово кръстовище до хотел "Мираж" ще осигури безконфликтното преминаване на главните транспортни потоци, както и намаляването на транспортните задръствания във и извън пиковите часове в гр. Бургас. Новите съоръжения ще обезпечат и потока на хора, които да пресичат безопасно двете кръстовища. При толкова концентриран поток от автомобили и хора и необходимо видеонаблюдение, което да осигури сигурността на участниците в движението и да служи като превенция от вандали и опазване на имуществото.

Решението, което предложихме е изграждане на система за видеонаблюдение с най-съвременна техника, която да предоставя достатъчно добри записи и наблюдение в реално време. Бяха разположени камери на предварително изчислени местоположения, така че да обхващат цялото съоръжение и трафика около и по него.

След изграждане на проекта за видеонаблюдение, правораздаващите органи имат възможност да изпълняват своите задължения, свързани именно с наблюдение и събиране на данни за нарушения и престъпления.

http://www.komplex2000.com/wp-content/uploads/2016/11/Пасарелките-в-Бургас-2-300x200.jpg
http://www.komplex2000.com/wp-content/uploads/2016/11/Пасарелките-в-Бургас-3-300x200.jpg
http://www.komplex2000.com/wp-content/uploads/2016/11/Пасарелките-в-Бургас-1-300x200.jpg

МНЕНИЯ ЗА ПРОЕКТА:

Представител на Община Бургас:

“Екипът на Комплекс 2000 изгради системата за видеонаблюдение в срок и с отговорност за поетия ангажимент. Експертите на компанията допринесоха за по-качественото изграждане на системата. Благодарим им за професионализмът.”

Направете запитване за подобен проект

(*) We’ll never spam your email!
Да, съгласен съм да получавам вашия електронен бюлетин