//www.komplex2000.com/wp-content/uploads/2016/07/eset-1.png

Нашите специалисти ще одитират Вашите информационни системи и техника;
ще издадат становище с настоящето й състояние и ще изготвят предложение за подобряване
на производителността и повишаване на сигурността.

Ние можем да изградим заедно с Вас стратегически план за бъдещето развитие на организацията Ви, за да
планирате бъдещите успехи на бизнеса.

Одитът на системите обхваща мрежова, сървърна и виртуални инфраструктури, всички десктоп клиенти(лаптоп, PC),
принтери, мултифункционални устройства, системи за видеонаблюдение и пожароизвестяване и свързаността между тях.

Ние ще проверим състоянието на оборудването Ви и ще Ви консултираме как да работите безпроблемно и да се забавлявате с техниката.

Свържете се с нас. Бърза реакция на нашите специалисти.