//www.komplex2000.com/wp-content/uploads/2016/08/homepage-promo-img-1.png

Предлагаме пълна гама от решения и услуги, чрез които да повишим цялостната защита и сигурност на Вашата информационна инфраструктура, корпоративни данни и критична информация.

Екипът ни от опитни специалисти проектира и изгражда решения за информационна сигурност според конкретните нужди и изисквания на всеки клиент. Анализирайки съответните рискове и потенциални заплахи за информационните системи и инфраструктура, имплементираме подходящи технологии за ефективно намаляване на рисковете и постигане на максимална защита и възвръщаемост на инвестициите.

Ние ще ви предложим най-висок клас защита за Вашата лична или корпоративна мрежa, която обхваща:

  • Firewall стени, които филтрират и защитават трафика на входа на Вашата мрежа
  • Методи за защита от спам и малуеър атаки
  • Защита на сървъри и бази данни
  • Ограничаване достъпа на служители и потребители до уеб сайтове с неподходящо съдържание
  • Защита на Email сървъри и частни пощи
  • Персонална защита за всеки компютър или лаптоп
Carousel Carousel Carousel Carousel Carousel

Свържете се с нас. Бърза реакция на нашите специалисти.