Zamboo_290_72
печат3
Zamboo – KDS/kitchen display system

Категория:

*MEСЕЧНА ТАКСА, ПРИ ЕДНОГОДИШНО ПРЕДПЛАЩАНЕ – 6.00 лв

*MEСЕЧНА ТАКСА, ПРИ МЕСЕЧНО ПЛАЩАНЕ – 12.00 лв

Кухненски дисплей. Поръчките се появяват мигновено на дисплей в кухнята, след подаването им от сервитьор или от посещаващите онлайн платформа за поръчки. Готвачът има възможност да използва интерактивно дисплея и да променя рецепта при липса на продукт и наличие на заместващ.