Zamboo_290_72
печат3
Zamboo FRONT OFFICE

Категория:

*MEСЕЧНА ТАКСА, ПРИ ЕДНОГОДИШНО ПРЕДПЛАЩАНЕ – 12.00 лв

*MEСЕЧНА ТАКСА, ПРИ МЕСЕЧНО ПЛАЩАНЕ – 24.00 лв

– Продажби:

  • Разнообразие oт интерфейси за специфични бизнеси

  • Потребителски права и ограничения

  • Връзка с банков терминал

  • Поддръжка на специализирани устройства

  • Връзка с лоялни програми

  • Поддръжка на екран, насочен към клиента

  • Кухненски модул за управление статусите на поръчките

– Доставка
– Инвентаризация
– Брак
– Изписване
– Производство, свободно производство
– Деасемблиране
– Отчет оператори

Reporting:

  • Таблични справки

  • Аналитични справки

  • Графични справки