Zamboo_290_72
печат3
Zamboo BACK OFFICE

Категория:

*MEСЕЧНА ТАКСА, ПРИ ЕДНОГОДИШНО ПРЕДПЛАЩАНЕ – 12.00 лв

*MEСЕЧНА ТАКСА, ПРИ МЕСЕЧНО ПЛАЩАНЕ – 24.00 лв

  • Управление на материали

  • Управление на категории и типове

  • Групово управление на характеристики

  • Управление на баркодове

  • Работа с ценови листи

  • Дървовидно управление на партньори

  • Управление на потребителски роли и нива на достъп

  • Ценообразуване и ценови сценарии