Структрурното окабеляване осигурява свързаност между всички устройства и ресурси, необходими на една организация. Изграждането на качествена цялостна структурна кабелна система е от основно значение за правилното и непрекъснато функциониране на системите.

Ние проектираме, изграждаме и поддържаме кабелни системи от всички видове (медни, оптични и други), според нуждите на клиента.  

http://www.komplex2000.com/wp-content/uploads/2016/10/sks1-600x300.jpg
http://www.komplex2000.com/wp-content/uploads/2016/10/SKS_07-600x300.jpg
http://www.komplex2000.com/wp-content/uploads/2016/10/SKS_11-300x450.jpg
http://www.komplex2000.com/wp-content/uploads/2016/10/SKS_10-300x420.jpg
Carousel Carousel Carousel Carousel Carousel

Свържете се с нас. Бърза реакция на нашите специалисти.