Системи за контрол на достъпа и работното време

Системите въвеждат контрол на достъпа и ограничаване достъпа на външни лица в училищната сграда, както и организирано напускане на децата по време на учебния процес. Помагат за засилване на сигурността на учениците и персонала.

 

za-uchilishta
kamera

Системи за видеонаблюдение

  • - Системите за видеонаблюдение дават възможност за запис и наблюдаване как протича всеки един урок, диспиплината и движението на учениците в самото училище.
  • - Защитава всички входове, коридори, периметрови и гранични зони на училището . Помага за намаляването на агресията и насилието сред учениците.
  • - По данни на статистиката извършването на нарушения в зони, където има видеонаблюдение, е намаляло с 80%.

 

Системи за пожароизвестяване и системи за гласово оповестяване

Пожароизвестителните инсталации са предназначени да сигнализират при ранни признаци на пожар, с цел своевременното му потушаване. Статистиката сочи, че рискът за човешкия живот при възникване на пожар и друга извънредна ситуация произтича не от самия пожар или първична авария, а от настъпилата масова психоза . Задължителни за училищата като обществени места с посетители над 100 човека са системата за пожароизвестяване и системата за гласово оповестяване.

fff
daski

Интерактивни дъски

Въвеждането на съвременни интерактивни методи на обучение увеличава интереса на учениците към часовете и активно им участие в самия обучителен процес..