Решенията за пътната инфраструктура са широко приложими в градска и извънградска среда, за зони, където се паркират МПС-та и за зони с ниска и висока скорост на движение.

С нашите решения за пътната инфраструктура допринасяме за ограничаване възможностите за нарушаване на правилата на движение.

Решения за паркинг

  • - Осигуряване на допълнителна сигурност при достъп в паркинг, чрез прочитане на номерата, на които е разрешено да имат досъп
  • - Проверка за безопасно и правилно паркиране в паркинг, с цел спазване на правилата и оптимизиране на площта

 dahua3

dahua
//www.komplex2000.com/wp-content/uploads/2016/10/kamera3.png

Решения за трафик

  • - Четене на регистрационни номера
  • - Засичане за превишена скорост
  • - Следене за натовареността на трафика
  • - Снимане при пресичане на червен светофар