Ние сме с Вас по пътя към изграждането на модерен "умен" дом

http://www.komplex2000.com/wp-content/uploads/2016/11/For-Home-501x459.jpg
  • Видеонаблюдение с достъп от мобилни устройства
  • Системи за сигурност - аларми, датчици за движение, пожар, наводенение
  • Рутери, суичове и защитни стени подходящи за домашни нужди
  • Управление на цвета и нивото на светлината вкъщи
  • Домашно пространство за съхранение на снимки, филми и други
  • Защита от токови удари
  • Озвучителни системи и телевизори
  • Компютри, таблети, принтери и други
  • Отдалечено контролиране на климатици, бойлери и всякаква техника
  • Прахосмукачки роботи, които чистят докато не сте вкъщи

Свържете се с нас. Бърза реакция на нашите специалисти.