Ние предлагаме комплексни решения специално приспособени към индивидуалните потребности и нуждите на всяка болница.

Видеонаблюдение

Изграждане на видеонаблюдение в болниците, изцяло съобразено с "План за изпълнение на приоритетите и постигане на целите на Националния съвет по превенция на престъпността за периода 2016 - 2018 година“.

Монтиране на камери на  критичните места, където има поток от пациенти и служители, особено отделите „Информация“. По този начин се гарантира сигурността и се помага за решаване на спорни ситуации.

Камерите, които се инсталират на входовете, паркингите и извън сградите позволяват да се проследява и анализира потока от автомобили и пациенти.

Новото поколение IP камери позволяват видео анализ, детекция при движение, детекция на лица, лицево разпознаване, посока на движение, разпознаване на горещи точки.

videonabliudenie
kontrol

Контрол на достъп и управление на работното време

Контролът на достъпа позволява да се контролира движението в болниците, отделенията, залите, на входа и изхода.
Управлението на работното време е интелигентно решение за всяка болница, където гъвкавото работно време, работата на смени и извънредният труд изискват прецизно отчитане на изработените часове

Пожароизвестяване

Като сгради с обществено значение в болниците е задължително да се прилагат системи за пожароизвестяване. Те служат да се локализира евентуален пожар и да се осъществи защита на хората, материалите и имуществото. Системите включват различни видове датчици за температура и дим, централни панели и софтуер за контрол и визуализация.

pojaroizv
glasova

Гласова и оповестителна система

Системите за гласово оповестяване позволява да се интегрират с останалите системи в болницата /видео и пожар/ с цел постигане на навременна и бърза евакуация в случай на авария.