Екипът на Комплекс 2000 ще Ви съдейства при избора на касов апарат и фискална система според изискванията на новата наредба Н-18

Как в няколко стъпки да преминете към промените в Наредба Н-18

Софтуер Mistral 2 / Mistral 3

1. За да преминете към лицензираната версия на продукта трябва да се свържете с нас, на телефоните в офиса, и да заявите желание за миграция към Мистрал 3. Съобразно желанието ви и заетостта на нашия график, ние ще ви включим в него с конкретно посочен ден. С миграцията към Мистрал 3, вие заменяте използвания до момента Мистрал 2 (който не е лицензиран от НАП) и преминавате към годишен абонаментен план на разпространение и употреба на СУПТО. Това означава, че употребата на Мистрал 3 се предплаща за период на ползване от 12 месеца и след изтичането на този период, следва да бъде предплатен нов такъв.

2. Цената на Мистрал 3 се формира по следния начин. За всеки компютър, от който желаете да използвате продукта, трябва да закупите еднократно хардуерна защита на стойност 20.00 лв без вкл. ДДС. Цената на годишния лиценз се образува от броя на използваните от клиента модули – Back office (склад) и Front office (продажби), като новото при Мистрал 3 е възможността модулите да бъдат разделени на различни компютри, спрямо нуждите в обекта. Пример: До момента имате обект с две работни места Мистрал 2. Едното се използва за продажби (но има инсталирани два модула: склад и продажби), а второто се използва за административна дейност, но и на него има двата модула. С Мистрал 3, можете да избегнете ненужните модули и да оптимизирате цената си, като заплатите модул Front office на мястото за продажби и Back office на компютъра, от който извършвате административната си дейност. Цената на всеки модул за период на ползване от 12 месеца е 60.00 лв без вкл. ДДС. Крайната цена се формира спрямо конкретните нужди на обекта.

3. Посещението за миграция към Мистрал 3 се заплаща по ценовата листа обявена на сайта или съгласно сключения договор за поддръжка, ако клиентът има такъв.

 

Софтуер Zamboo

1. Всички ползватели на Замбу, които не са преминали към лицензираната от НАП версия на продукта, следва да заявят желание за смяна на версия. Свързвайки се с нас на телефоните в офиса те ще бъдат включени в графика ни, съобразено със заетостта му и с конкретно фиксиран ден за инсталация.
2. Посещението за смяна на версия се заплаща по ценовата листа обявена на сайта или съгласно сключения договор за поддръжка, ако клиентът има такъв.

Фискални устройства

1. Всички фискални устройства одобрени по Наредбата Н-18 за доработка са обявени в сайта на НАП. Тези, които не фигурират в списъка, следва да бъдат заменени с нови.

Свържете се с нас. Бърза реакция на нашите специалисти.